1. Blog
 2. Carriere
 3. 360 graden feedback: wat is het + voorbeeldvragen
Geschreven door Marlijn van der BokMarlijn van der Bok

360 graden feedback: wat is het + voorbeeldvragen

17 minuten leestijd
360 graden feedback: wat is het + voorbeeldvragen
Kunstwerk door:Katya Simacheva
Alles wat je wilt weten over 360 graden feedback. Word jij straks beoordeeld of moet je een collega beoordelen? Dit kan je verwachten.

Organisaties willen de productiviteit en resultaten in hun bedrijf verbeteren. Een manier om dat te doen, is inzetten op professionele groei van medewerkers. 

Met 360 graden feedback kan de werkgever een fundament leggen voor individuele ontwikkelingsplannen. Mooie bijvangst is dat het de betrokkenheid, het vertrouwen en de teamgeest versterkt. 

In dit blogartikel diepen we uit wat 360 graden feedback is. Dit zijn de onderwerpen die we met je doornemen:

 • Wat is 360 graden feedback
 • Hoe werkt 360 graden feedback?
 • Wat meet een 360 graden feedbackenquête?
 • In welke situaties gebruiken werkgevers de 360 graden feedback methode?
 • 360 graden feedback voorbeeld
 • Welke vragen stel je bij 360 graden feedback?
 • 360 graden feedback vragen voorbeelden
 • Voorbeeld van een 360 graden feedbackformulier voor competenties
 • Wat heb je als medewerker aan 360 graden feedback?

Wat is 360 graden feedback? 

360 graden feedback is een hulpmiddel voor ontwikkelingsdoeleinden. Bij 360 graden feedback ontvangen werknemers een vertrouwelijke, anonieme evaluatie van mensen waarmee ze samenwerken, meestal hun managers, directe collega’s en eventuele ondergeschikten.

Naast deze evaluatie door collega’s, maakt ook zelfevaluatie onderdeel uit van 360 graden feedback. De medewerker beoordeelt zichzelf met dezelfde vragenlijst die de anderen invulden. Zo ontstaat een mooi compleet en rond (360 graden) beeld van hoe de medewerker functioneert in samenwerkingen en hoe competent de medewerker is. 

Hoe werkt 360 graden feedback?

Wanneer je werkgever met 360 graden feedback werkt, is de aanpak meestal als volgt:

Een groep van ongeveer acht tot twaalf mensen vult een anoniem 360 graden feedbackformulier. De groep bestaat uit een mix van mensen die zeer regelmatig met jou samenwerken.

De feedbackvragen gaan over een breed scala aan competenties die de werkgever belangrijk vindt voor jouw werk. De lijst met 360 graden feedbackvragen kan open vragen bevatten, vragen met een numerieke schaal (hoe scoor je op een schaal van 1 tot 5) of een mix daarvan. 

Een 360 graden feedback richt zich vooral op gedrag en competenties en niet op harde vaardigheden, het voldoen aan de functie-eisen en het behalen van prestatiedoelstellingen. 

De resultaten van de 360 graden evaluatie geven inzicht in sterke punten en verbeterpunten. Leidinggevende en medewerker gebruiken deze inzichten om tot een ontwikkelingsplan te komen. 

Creatieve eigenschappen: gebruik je creatieve talenten in je carrière
Gerelateerde artikelen
Creatieve eigenschappen: gebruik je creatieve talenten in je carrière

Creativiteit verlegt grenzen en zorgt voor creatieve oplossingen op de werkvloer. Wat zijn creatieve vaardigheden hoe gebruik je ze in je carrière? Lees er alles over en bekijk de voorbeelden.

Wat meet een 360 graden feedbackenquête?

Wel

Wat 360 graden feedback wel doet:

 • Gedrag, competenties en soft skills meten
 • Bruikbare feedback geven over hoe anderen een medewerker waarnemen en ervaren.
 • Aandacht geven aan vaardigheden zoals actief luisteren, prioriteiten stellen en delegeren.
 • Inzicht geven in subjectieve gebieden zoals teamgerichtheid, samenwerken en leiderschapseffectiviteit
Niet

Wat 360 graden feedback niet doet:

 • Prestatiedoelstellingen meten
 • Vaststellen of een medewerker aan de basiseisen voor de functie voldoet.
 • Technische of harde functiespecifieke vaardigheden meten.
 • Objectieve zaken meten, zoals aanwezigheid, verkoopresultaten, productiviteitsdoelen.

In welke situaties gebruiken werkgevers de 360 graden feedback methode?

De 360 gradenfeedbackmethode zie je in verschillende situaties opduiken.

Jaarlijks evaluatiegesprek

Het meest gebruikelijke moment is het jaarlijkse evaluatiegesprek. In dat geval verzamelt de leidinggevende voorafgaand aan een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek informatie via de methode van 360 graden feedback.

Je functioneringsgesprek voorbereiden en maximaal benutten
Gerelateerde artikelen
Je functioneringsgesprek voorbereiden en maximaal benutten

Wees voorbereid! Alles wat je moet weten over het functioneringsgesprek

Remote werkers maandelijks bijsturen

In organisaties waarin veel locatieonafhankelijk wordt gewerkt, heeft de leidinggevende minder zicht op hoe de medewerkers functioneren. Sommige medewerkers zijn meerdere dagen per week thuis of bij de klant op kantoor aan het werk. Of de werkzaamheden zijn zelfs helemaal remote. 

In dat geval kan de manager vinger aan de pols houden door maandelijks 360 graden feedback te verzamelen over de teamleden. Collega’s, klanten en leveranciers beoordelen dan de situaties en prestaties waarvan de leidinggevende weinig tot niets meekrijgt.

Op die manier beoordeelt het team regelmatig elkaars functioneren. De leidinggevende kan tijdig bijsturen en het maandelijkse feedbackmoment zorgt voor betere communicatie en samenwerking in het team. Ook klanten en leveranciers zijn vaak blij met de mogelijkheid hun feedback te kunnen delen.

Loopbaanontwikkeling

Tot slot is er de situatie dat een medewerker aan de vooravond staat van een belangrijke carrièrestap. Denk aan een interne promotie, een interne carrièreswitch of ontslag met begeleiding naar nieuw werk. 

Ook in die situaties kan 360 graden feedback waardevolle inzichten opleveren. Afhankelijk van de situatie zal het feedbackformulier specifieke vaardigheden bevragen, of juist wat algemener ingestoken zijn op kwaliteiten/talenten en ontwikkelpunten/valkuilen.

Perfectionisme - valkuil of pluspunt?
Gerelateerde artikelen
Perfectionisme - valkuil of pluspunt?

Perfectionisme. Voor sommige mensen een begrip met een positieve bijklank, voor anderen juist een negatieve eigenschap. Hoe voorkom je dat perfectionisme een valkuil wordt en wat zeg je erover in een sollicitatiegesprek?

360 graden feedback voorbeeld

Een voorbeeld van 360 graden feedback is de volgende situatie: 

Je hebt binnenkort het jaarlijkse functioneringsgesprek met je leidinggevende. Ter voorbereiding op dat gesprek verzamelt je baas input over jouw functioneren. Daarvoor krijgen 3 collega’s uit je team, een lid van de projectgroep en 2 klanten een feedbackformulier. Ook jij en je leidinggevende vullen het feedbackformulier in. 

Op dat formulier staan 8 vragen over jouw functioneren in bepaalde situaties. Die vragen worden nu door een gevarieerde groep mensen beantwoord. Verschillende personen zien in verschillende situaties verschillende kanten van jou. Die informatie komt met 360 graden feedback naar boven en dient als input voor je jaarlijkse evaluatiegesprek met je manager.

Welke vragen stel je bij 360 graden feedback? 

De vraag is natuurlijk welke vragen je stelt bij 360 graden feedback. Welke vragen kun je verwachten op het formulier en wat wil de werkgever ermee?

Uiteraard hangt dat af van de situatie waarin de 360 graden feedback wordt toegepast. 

 • Bij het terugblikken op prestaties over een bepaalde periode, zal de focus liggen op het vinden van sterke punten en verbeterpunten bij de taakuitvoering.
 • Wanneer de 360 graden feedbackmethode wordt ingezet als instrument bij loopbaanontwikkeling, zal er vooral aandacht zijn voor persoonlijke eigenschappen en overdraagbare vaardigheden ( soft skills).

Om je toch een idee te geven, hebben we een heel aantal voorbeeldvragen verzameld:

360 graden feedback vragen voorbeelden

Hieronder volgen 10 voorbeeldvragen die in een 360 graden feedbackronde voorbij kunnen komen. We gebruiken in deze voorbeelden de naam Ezra om de vragen leesbaar te houden. 

360 graden feedbackvragen over professionaliteit 

1. Staat Ezra open voor opbouwende feedback van jouw kant en heb je daar een voorbeeld van?

Feedback kunnen ontvangen en verwerken is essentieel voor het verbeteren van werkprestaties. Hoe medewerkers omgaan met kritiek zegt veel over hun vermogen tot zelfreflectie. 

2. Is Ezra professioneel in contacten met collega’s?

Medewerkers die zich professioneel opstellen in contacten met collega’s, zijn eerder geneigd zich aan hun taken en doelen te houden. 

3. Is Ezra professioneel in contacten met klanten?

Voor werkgevers is het belangrijk dat medewerkers zich aan werkprocedures, afspraken en fatsoensnormen houden in al hun klantcontacten.

Professionele vaardigheden in je cv en sollicitatiebrief verwerken
Gerelateerde artikelen
Professionele vaardigheden in je cv en sollicitatiebrief verwerken

Ben je een kei in je vak? Prachtig. Maar het is niet genoeg. Een succesvolle professional is vakinhoudelijk sterk én bezit goede professionele vaardigheden. Lees hier welke professionele vaardigheden belangrijk zijn op de werkvloer en daarmee ook op je cv.

4. Neemt Ezra verantwoordelijkheid in het werk?

Niets zo vervelend als teamleden die ondermaats werk afleveren, daar allerlei excuses voor verzinnen en daardoor collega’s opzadelen met stress en extra werk. Deze 360 graden feedbackvraag spoort dit type collega snel op.

360 graden feedbackvragen over resultaatgerichtheid

Vragen over resultaatgerichtheid geven inzicht in de werkhouding van de medewerker.

5. Stelt Ezra de wensen van onze klanten centraal? 

Vooral in organisaties die een hoge mate van klanttevredenheid nastreven, is het belangrijk te meten hoe medewerkers hierop scoren. Het niet inspelen op klantbehoeften draagt immers bij aan klantverloop en ontevredenheid over de organisatie als geheel.

6. Zie jij Ezra als een probleemoplosser die het initiatief neemt om tot oplossingen te komen?

Leunt een medewerker achterover bij problemen, gooit hij het over de schutting bij een collega, of gaat hij proactief aan de slag met een oplossing? Werkgevers willen geen medewerkers die afwachten of iemand anders problemen oplost. Ze willen initiatief zien, want daaruit blijkt dat iemand het werk serieus neemt en steeds naar verbetering streeft. 

360 graden feedbackvragen over samenwerken en teamgerichtheid 

Het is voor een organisatie van belang dat collega’s goed kunnen samenwerken en het teambelang boven hun eigen belangen plaatsen. Vragen naar teamgerichtheid vertellen de werkgever welke medewerkers de groep versterken en welke medewerkers hulp nodig hebben om collegiale teamleden te worden. 

7. Communiceert Ezra respectvol en positief met collega’s?

Effectieve communicatie is belangrijk voor de teamprestaties. Een respectvolle communicatiestijl waarbij collega’s onderlinge interacties positief insteken, vergroot het gevoel van veiligheid en openheid. 

8. Heb je de afgelopen periode een conflict gehad met Ezra?

Meningsverschillen horen erbij, dat is onvermijdelijk in samenwerkingen. Maar het mag de voortgang van projecten niet in de weg staan of onderlinge relaties op scherp zetten. Specifiek naar conflicten vragen, kan interessante informatie opleveren. 

9. Welke persoonlijke vaardigheden zou Ezra kunnen verbeteren volgens jou?

Ook met deze vraag kan een werkgever polsen of er onderlinge irritaties zijn die een optimale samenwerking belemmeren. 

10. Zie jij Ezra als teamplayer en kun je daar een voorbeeld van geven?

Voorbeelden geven extra inzicht en zijn een mooi vertrekpunt in het feedbackgesprek.

Samenwerken als competentie op je cv zetten
Gerelateerde artikelen
Samenwerken als competentie op je cv zetten

Samenwerken. Werkgevers vinden het belangrijk dat je dat goed kunt. Wanneer ben je een goede teamspeler en hoe laat je dat zien op je cv? Lees gauw verder.

Voorbeeld van een 360 graden feedbackformulier voor competenties

Een andere vorm van 360 graden feedback verzamelen, is collega’s (en evt. ook klanten en zakelijke relaties) een feedbackformulier te laten invullen. Daarin staat dan een aantal belangrijke competenties centraal. De invuller kan de medewerker telkens een score geven, wat het invullen makkelijk maakt en het vergelijken van antwoorden vereenvoudigt. 

De scores lopen bijvoorbeeld van 1 t/m 5 en hebben dan deze betekenis:

1 Moet zich dat nog eigen maken
2 Kan zich daarin nog verder ontwikkelen
3 Doet dat naar behoren
4 Doet dat regelmatig boven verwachting
5 Is daarin uiterst bekwaam

Soms is er in aanvulling op deze vragen nog ruimte om opmerkingen of onderbouwingen op te schrijven.

Voorbeeldvragen op een 360 graden feedbackformulier met scores:

Competentie: samenwerken

 • Zoekt de samenwerking op.
 • Stemt het eigen werk af op anderen.
 • Deelt kennis, informatie en ideeën met anderen.
 • Toont belangstelling voor de ideeën van anderen.
 • Helpt anderen met hun taken waar nodig.
 • Stelt waar nodig het gemeenschappelijke resultaat boven het persoonlijk belang

Competentie: motiveren

 • Onderneemt actie om anderen enthousiast te maken.
 • Toont vertrouwen in anderen, bijvoorbeeld door hen uitdagende doelen te geven.
 • Maakt prestaties en bijdragen van anderen zichtbaar.
 • Toont waardering voor geleverde prestaties van anderen.

Competentie: resultaatgerichtheid

 • Formuleert concrete doelen.
 • Vertaalt doelen in concrete afspraken.
 • Geeft prioriteit aan het behalen van resultaten.
 • Levert de afgesproken resultaten conform afspraak.

Competentie: creativiteit

 • Bekijkt een vraagstuk vanuit andere invalshoeken.
 • Draagt bij vraagstukken meerdere ideeën aan.
 • Bedenkt niet-alledaagse oplossingen.
 • Vindt nieuwe toepassingen voor bestaande mogelijkheden.
 • Bedenkt nieuwe werkwijzen, diensten of producten.

Competentie: flexibiliteit

 • Kiest een aanpak die past bij de situatie.
 • Schakelt indien nodig over op een andere aanpak.
 • Past doelen aan bij veranderende omstandigheden.
 • Stemt het eigen gedraag aan op de situatie.
 • Schakelt makkelijk tussen taken of onderwerpen.

Wat heb je als medewerker aan 360 graden feedback?

Wordt er in jouw organisatie gebruik gemaakt van 360 graden feedback? Dan is dat een krachtig signaal dat de organisatie persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers belangrijk vindt. 

Het kan best spannend zijn om anoniem beoordeeld te worden, maar daar staat tegenover dat je veel input krijgt over je functioneren. Het helpt om blinde vlekken te ontdekken en moedigt aan om te reflecteren en stappen vooruit te zetten en vooruitgang te boeken. 

Wil je verder lezen over persoonlijke groei? Check dan zeker ook deze 4 blogs:

 

 

Maak je cv in 15 minuten
Maak je cv in 15 minuten
Gebruik onze professionele cv-templates. Ontworpen door specialisten, getest door recruiters en wereldwijd gebruikt door miljoenen sollicitanten. Een krachtig cv maken was nog nooit zo eenvoudig!
Maak nu je cv
Deel dit artikel
Verder lezen
Carriere21 minuten leestijd
Onderhandelen over je salaris: zo pak je het aan
Onderhandelen over je salaris: zo pak je het aan
CV13 minuten leestijd
Hobby's en interesses op je cv vermelden. Inclusief voorbeelden!
Hobby's en interesses op je cv vermelden
CV14 minuten leestijd
Een cv maken als starter: zo sleep je je eerste baan binnen
Een cv voor je eerste baan maken
Sollicitatiegesprek11 minuten leestijd
Waar zie je jezelf over 5 jaar - sollicitatiegesprek
Waar zie je jezelf over 5 jaar - sollicitatiegesprek
Alles Doorbladeren
Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en om analyses en marketing uit te voeren. Door onze website te gebruiken, stemt u in met alle cookies in overeenstemming met onze Cookiebeleid en Privacybeleid .
Cookies accepteren