1. Blog
 2. CV
 3. Samenwerken als competentie op je cv zetten
Geschreven door Marlijn van der BokMarlijn van der Bok

Samenwerken als competentie op je cv zetten

19 minuten leestijd
Samenwerken als competentie op je cv zetten
Kunstwerk door:Evgeniya Skubina
Samenwerken. Werkgevers vinden het belangrijk dat je dat goed kunt. Wanneer ben je een goede teamspeler en hoe laat je dat zien op je cv? Lees gauw verder.

Werkgevers vinden samenwerken een belangrijke competentie. Ze lezen daarom graag in je cv of sollicitatiebrief hoe jij het doet als teamlid. In dit artikel lees je welke vaardigheden je tot een goede teamspeler maken. Ook laten we je zien hoe je aantoont dat je goed kunt samenwerken en bereiden we je voor op sollicitatievragen over samenwerken.

Wat is samenwerken?

Maar eerst: wat is samenwerken eigenlijk? 

Samenwerken is een actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk doel of je inspannen om samen een probleem op te lossen. Samenwerken betekent met de ander(en) meedenken en meewerken. Je spant je in voor het gezamenlijke doel en maakt dat belangrijker dan je eigen doel. 

Samenwerken gaat dus een stap verder dan even een helpende hand uitsteken, een klusje voor iemand doen of je collega op weg helpen met een taak. Je zet samen een prestatie neer en je hebt elkaar nodig om tot een mooi eindresultaat te komen. 

Samenwerken in een team

Werken is onlosmakelijk verbonden met samenwerken. 

 • Een docent staat alleen voor de klas, maar werkt samen met het docententeam aan het verzorgen van goed onderwijs. Ze overleggen over lesmethodes, leren van elkaar hoe ze met bepaalde situaties kunnen omgaan en maken bijvoorbeeld samen een proefwerk scheikunde voor de bovenbouw.
   
 • Een team front office medewerkers is verantwoordelijk voor de cursusadministratie. Bij aanvang van een nieuw semester verwerken zij samen alle inschrijvingen. Ieder heeft zijn eigen taak als onderdeel van het proces. Als het niet soepel loopt, denken alle collega’s mee over een oplossing.
   
 • Wanneer de brandweer uitrukt, is de taakverdeling glashelder. De bevelvoerder heeft de leiding over de inzet, de chauffeur is verantwoordelijk voor de brandweerwagen, de twee leden van het technisch team zorgen voor het knipwerk, de veiligheidsman zorgt voor de veiligheid van de manschappen en slachtoffers en de gewondenverzorger ontfermt zich over slachtoffers. Daarnaast werken zij samen aan het blussen van de brand, daarbij bepaalt de bevelvoerder wie op welke plek blust. 
   
 • Op een groot makelaarskantoor werken de binnendienstmedewerkers nauw samen met de assistent-makelaars, kandidaat-makelaars, makelaars en taxateurs. Samen begeleiden ze mensen bij het aankopen en verkopen van hun woning. Daarnaast stemmen ze af met de woningfotograaf, tekstschrijver, inmeter, energieadviseur en notaris. Iedereen heeft zijn eigen taak, maar alleen het geheel telt. Ze hebben elkaar nodig voor een goed aankoop- of verkoopproces.

Samenwerken in een multidisciplinair team

Tegenwoordig wordt er steeds meer samengewerkt in multidisciplinaire teams. Maar wat is een multidisciplinair team? 

Een multidisciplinair team is een groep vakspecialisten. Zij hebben verschillende profielen en achtergronden en werken samen aan een opdracht waarbij kennis in verschillende vakgebieden vereist is. Denk aan een revalidatiearts, fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut en een logopedist die samen een patiënt begeleiden in zijn herstel. Of een accountant, fiscalist, jurist en notaris die samen een bedrijfsovername voorbereiden. 

Uit onderzoek van Ordina en Markteffect blijkt dat werken in multidisciplinaire teams leidt tot snellere resultaten, een grotere betrokkenheid van teamleden en lagere kosten door efficiënter werken.

Hoe ontwikkel je een effectieve samenwerking?

Iedereen heeft authentieke kwaliteiten. Die kwaliteiten bepalen jouw natuurlijke rol in een team. De een ziet snel kansen en mogelijkheden, de ander focust op realisme en haalbaarheid. Sommige mensen zijn impulsief en alert, anderen zijn evenwichtig en rustig. 

De Britse wetenschapper Dr. Meredith Belbin ontwikkelde een methode om te meten hoe effectief een team is. De Belbin methode gaat ervan uit dat de effectiviteit van een team wordt bepaald door verschillende persoonlijkheidskenmerken. Een teamrol moet passen bij de persoonlijkheid van het teamlid. Sluit de inhoudelijke teamrol niet aan op de natuurlijke rol (het karakter) van het teamlid, dan zal het team slecht draaien. 

Belbin onderscheidt 9 teamrollen en stelt dat een team slecht presteert wanneer er essentiële teamrollen ontbreken. Een team waarin alle persoonlijkheidstypen vertegenwoordigd zijn, functioneert optimaal. Gelukkig scoort vrijwel iedereen hoog op twee rollen en kunnen meerdere rollen door dezelfde persoon worden vervuld. 

Wil je ontdekken welke teamrol jou het beste past? Vul de zelfperceptievragenlijst van Belbin in. De inzichten die je daarmee opdoet, kun je gebruiken in je cv en sollicitatiebrief of wanneer het onderwerp samenwerken aan de orde komt in het sollicitatiegesprek.

3 waardevolle eigenschappen voor succesvol samenwerken

Je persoonlijke eigenschappen spelen een grote rol bij het samenwerken. Het zal duidelijk zijn dat iemand die zijn eigen belang voorop zet, geen respect toont voor de standpunten van anderen en slecht luistert geen ideaal teamlid is. 

Wat zijn dan wel eigenschappen die bijdragen aan een succesvolle samenwerking? Tact, empathie en sensitiviteit. Deze drie zijn onmisbaar. Hoe beter je erin bent, hoe prettiger je bent als teamlid:

1. Tact: tactvol optreden voorkomt irritaties. Iemand met tact voelt goed aan wat in een bepaalde situatie passend, juist of gewenst is en kan in lastige situaties conflicten voorkomen door behoedzaam, voorzichtig en integer te handelen. 

2. Empathie: je inleven in anderen maakt dat je hun emoties beter begrijpt en daarom effectiever communiceert. Iemand die empathisch is, pikt verbale en non-verbale boodschappen goed op.

3. Sensitiviteit: je houdt rekening met de gevoelens en behoeften van anderen. Iemand die sensitief is, laat de ander in zijn waarde en geeft hem de ruimte om zich uit te spreken. 

Daarnaast is het belangrijk dat je verantwoordelijkheid neemt voor jouw aandeel in de teamprestatie en respectvol omgaat met je teamleden.

Buitenlandervaring op je cv zetten
Gerelateerde artikelen
Buitenlandervaring op je cv zetten

Een buitenlandervaring staat altijd goed op je cv. Maar hoe verwerk je jouw avonturen over de grens in je cv en onder welk kopje hoort het thuis? Je leest het in dit blogartikel.

9 Onmisbare vaardigheden voor goed samenwerken 

Hoe kun je goed samenwerken? Sociale vaardigheden zijn de basis van een goede samenwerking. 

 1. Luisteren, interpreteren, doorvragen, samenvatten
 2. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, samenhangend en to the point kunnen communiceren.
 3. Hulpvaardigheid én zelf om hulp kunnen vragen
 4. Conflicthantering, feedback geven en ontvangen
 5. Assertiviteit, nee durven zeggen, opkomen voor je mening
 6. Flexibiliteit, geven en nemen, inspringen voor collega’s, van koers kunnen wijzigen.
 7. Overtuigingskracht, je standpunten kunnen beargumenteren.
 8. Netwerken
 9. Probleemoplossend vermogen

Samenwerken benoemen in cv

Werkgevers vinden het belangrijk dat hun personeel goed kan samenwerken. Daarom is het verstandig in je cv te laten zien dat je kunt samenwerken. Daarvoor is het niet genoeg om alleen maar het woord ‘samenwerken’ of ‘teamspeler’ ergens in je cv te noteren. 

Beter is het om een voorbeeld te noemen van een situatie waarin jij goed samenwerkte met daarbij wat je precies deed en welk gedrag je liet zien. Dit doe je aan de hand van de STARR-methode. Dat is een beproefde manier om situaties te schetsen en je eigen aandeel daarin te beschrijven.

Conceptuele vaardigheden – betekenis en voorbeelden
Gerelateerde artikelen
Conceptuele vaardigheden – betekenis en voorbeelden

Wat zijn conceptuele vaardigheden en wat heb je eraan op de werkvloer? Krijg inzicht in jouw conceptual skills en bekijk voorbeelden van conceptuele vaardigheden.

Voorbeeld samenwerken uitgelegd met STARR:

Situatie: Ik werkte met 5 collega’s aan de nieuwe corporate website. Omdat 2 collega’s sterk van mening verschilden en met de hakken in het zand gingen, stagneerde de voortgang. 

Taak: Als projectleider was het mijn taak om dit op te lossen en verdere vertraging te voorkomen.

Actie: Ik ging met beide collega’s apart in gesprek zodat ze vrij konden praten. Toen de standpunten duidelijk waren, viel op dat beide collega’s hetzelfde voor ogen hadden maar dat door het gekibbel niet meer zagen. Toen zijn we met zijn drieën in gesprek gegaan waarbij ik ze dat heb aangereikt. Nog in hetzelfde gesprek konden ze constructief kijken naar een oplossing. 

Resultaat: De collega’s konden weer soepel samenwerken, hadden hun meningsverschil uitgepraat en waren beide tevreden met de gekozen oplossing. Het project ging in volle vaart verder en de sfeer was weer ontspannen en constructief. Uiteindelijk werd de website binnen de planning opgeleverd en waren de conversiemetingen al snel boven verwachting. 

Reflectie: ik heb van deze situatie geleerd dat ik rustig blijf in een conflictsituatie en dat er vanuit dezelfde goede bedoelingen toch een conflict kan ontstaan. Bijtijds in gesprek gaan en goed doorvragen op de motieven om iets wel of niet te doen maakt dat de kwestie wordt opgelost, het resultaat voorop blijft staan en de persoonlijke verhoudingen snel weer goed zijn. 

Echter, bovenstaande tekst is veel te lang voor op je cv. Daarom moet je de essentie eruit halen:

Als projectleider verantwoordelijk voor de nieuwe corporate website. Ik bemiddelde bij een conflict tussen teamleden dat voor vertraging zorgde. We bedachten samen een oplossing waarna het project succesvol en binnen de planning is afgerond. 

10 gedragsindicatoren van de competentie samenwerken

Hieronder staan 10 gedragsindicatoren waaraan je een goede teamspeler herkent. Gebruik ze om in je eigen werkervaring te graven naar aansprekende voorbeelden van situaties waarin je succesvol samenwerkte. 

 1. Zoekt de samenwerking op.
 2. Helpt anderen waar nodig.
 3. Stelt gezamenlijk belang boven het persoonlijk belang.
 4. Stemt het eigen werk af op anderen.
 5. Levert een bijdrage, idee of voorstel voor een groepstaak, ook wanneer hij daar zelf geen voordeel bij heeft.
 6. Deelt kennis, informatie en ideeën met anderen.
 7. Respecteert de deskundigheid van anderen en maakt er optimaal gebruik van.
 8. Toont belangstelling voor de ideeën van anderen.
 9. Draagt bij aan een goede onderlinge werkrelatie.
 10. Biedt hulp aan bij problemen of conflicten.

Voorbeeld samenwerken benoemen in cv

Zoals gezegd schiet een recruiter er weinig mee op als jij het woord samenwerken opneemt in een rijtje vaardigheden. Geef er daarom meer context aan, dan wordt het een stuk duidelijker hoe jij functioneert in een team. 

In je cv kun je in je persoonlijk profiel of bij je werkervaring uitgebreider stil staan bij jouw skills als teamspeler. 

Met deze voorbeeldenzinnen laat je in je persoonlijk profiel zien dat je goed kunt samenwerken:

 • Ik zorg er graag voor dat teamleden zich op hun gemak en gewaardeerd voelen.
 • Ik vind het prettig om te overleggen, zodat dingen gezamenlijk tot stand komen.
 • Staat open voor nieuwe ideeën, stelt actief vragen en zoekt graag samen naar verbeterpunten die de klanttevredenheid én de werksfeer ten goede komen.

Deze voorbeelden laten zien hoe je je kwaliteiten als teamspeler in je werkervaring kunt verwerken:

 • Leidde een multidisciplinair team dat in 9 maanden tijd de bedrijfsovername voorbereidde.
 • Zorgde in het projectteam voor de communicatie naar stakeholders, paste de planning aan op veranderende omstandigheden en zorgde voor updates naar de teamleden.
 • Initieerde een overkoepelend overleg om de organisatieonderdelen beter te laten samenwerken
 • Verantwoordelijk voor het inwerken van nieuwe collega’s en het begeleiden van stagiaires.

Tools voor samenwerken benoemen in je cv

Elk cv heeft tegenwoordig een opsomming van harde en zachte vaardigheden. In dat lijstje kun je laten zien welke samenwerkingstools jij in de vingers hebt. Denk aan:

Digitale vaardigheden voor je cv
Gerelateerde artikelen
Digitale vaardigheden voor je cv

Digitale vaardigheden zijn onmisbaar op de werkvloer. In dit artikel lees je er alles over. Je leert wat digital skills zijn en hoe je ze op je cv kunt vermelden.

Sollicitatievragen over samenwerken

Goed kunnen samenwerken is belangrijk. In een sollicitatiegesprek zal de recruiter daarom op zoek gaan naar voorbeelden van jouw skills op dat vlak. De recruiter zal vragen stellen waarmee hij jou test op je samenwerkingsvaardigheden. 

Aan onderstaande voorbeeldvragen kun je herkennen dat de selecteur benieuwd is naar jouw prestaties als teamspeler:

 1. Met wat voor een mensen werk jij het liefst samen?
 2. Heb je ooit in een team gewerkt dat niet goed functioneerde?
 3. Kun je een situatie beschrijven waarin je trots was op je handelen als teamlid?
 4. Hoe verloopt de samenwerking met collega’s in je huidige functie?
 5. Hoe ga jij om met competitie binnen het team?
 6. Aan welk type mensen erger jij je op de werkvloer?
 7. Heb je wel eens iets moeten doen in het belang van het team, terwijl je het er eigenlijk niet mee-eens was?
 8. Hoe zorg jij ervoor dat je snel geaccepteerd wordt in een nieuwe werkomgeving?
 9. Breng je vaak ideeën in bij het teamoverleg?
 10. Wat doe je als je een collega ziet zwoegen op een lastig rapport?
 11. Ben je iemand die het voortouw neemt, of ben je meer een volger?
 12. Werk je graag zelfstandig of functioneer je beter in een team?
 13. Welke teamrol past het beste bij jou?
 14. Pak je graag nieuwe dingen op of ben je juist sterk in het finetunen van details?
 15. Wat doe je om introverte teamleden te betrekken bij besluitvorming?
 16. Hoe zorg je ervoor dat extraverte teamleden ruimte bieden aan de wat stillere collega’s?
 17. Wat doe je als het team gestelde doelen niet dreigt te halen?
 18. Wat is jouw bijdrage aan een prettige, collegiale werksfeer?
 19. Ben jij teamgericht en zo ja, waar blijkt dat uit?
 20. Wat doe jij als een samenwerking niet lukt?
Vragen tijdens een sollicitatiegesprek
Gerelateerde artikelen
Vragen tijdens een sollicitatiegesprek

In een sollicitatiegesprek wil de werkgever jou leren kennen. Bereid je daarom voor op vragen over je werkervaring, je werkstijl en sollicitatieredenen. Goed voor je zelfvertrouwen, goed voor je baankansen. Lees hier over welke onderwerpen je vragen kunt verwachten en hoe je omgaat met onverwachte sollicitatievragen.

Aan de slag met je sollicitatie

Is het tijd voor een nieuwe baan en wil je aan de slag met je cv en sollicitatiebrief? CVster.nl heeft alles in huis om jouw banenjacht te boosten én je snel op weg te helpen. Bekijk de handleiding cv maken, laat je inspireren door cv-voorbeelden per beroep en kies een cv-template die bij jou past. Succes met solliciteren! 

Maak je cv in 15 minuten
Maak je cv in 15 minuten
Gebruik onze professionele cv-templates. Ontworpen door specialisten, getest door recruiters en wereldwijd gebruikt door miljoenen sollicitanten. Een krachtig cv maken was nog nooit zo eenvoudig!
Maak nu je cv
Deel dit artikel
Verder lezen
CV16 minuten leestijd
Vaardigheden Engels – taalvaardigheid Engels op je cv beschrijven
Vaardigheden Engels – taalvaardigheid Engels op je cv beschrijven
Sollicitatiebrief5 minuten leestijd
Kun je 'hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd' nog gebruiken in je sollicitatiebrief?
Kun je 'hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd' nog gebruiken in je sollicitatiebrief?
Carriere6 minuten leestijd
Werken en bijbaantje met 14 jaar
Werken en bijbaantje met 14 jaar
CV16 minuten leestijd
Zo kun je extracurriculaire activiteiten op je cv opnemen!
Zo kun je extracurriculaire activiteiten op je cv opnemen!
Alles Doorbladeren
Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en om analyses en marketing uit te voeren. Door onze website te gebruiken, stemt u in met alle cookies in overeenstemming met onze Cookiebeleid en Privacybeleid .
Cookies accepteren