Disclaimer

Disclaimer CVSter.nl
CVSter.nl (Kamer van Koophandel: 60887737), hierna te noemen CVSter.nl, verleent u hierbij toegang tot https://CVSter.nl (“de Website”) en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.
CVSter.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
CVSter.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CVSter.nl.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan CVSter.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CVSter.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CVSter.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht '(zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
V. Contact opnemen
Heb je vragen over de algemene voorwaden, feedback, technische vragen, of wil je opzeggen. Neem dan contact met ons op via het contactformulier. https://cvster.nl/contact of per post:
CVSter.nl // Imkey BV
Veemarktstraat 49C
4811 ZD Breda
Netherlands
KVK: 60887737
VAT: NL854104379B01
Datum:
Laatst geupdate op:
on May 21, 2016