1. Blog
 2. Carriere
 3. Ontslag nemen: Dit moet je weten
Geschreven door Misty PathuisMisty Pathuis

Ontslag nemen: Dit moet je weten

19 minuten leestijd
Ontslag nemen: Dit moet je weten
Kunstwerk door:Lizabeth Zaft
Ga je ontslag nemen bij je werkgever? Dan mag je deze tips niet missen! Lees hier hoe je ontslag neemt, waar je op moet letten als je jouw contract beëindigt, en hoe je een ontslagbrief schrijft.

Heb je een nieuwe baan gevonden en wil je ontslag nemen bij je huidige werkgever? Dan komt nu het moeilijke gedeelte: daadwerkelijk je ontslag indienen. Iets waar de meeste mensen als een berg tegenop zien. Natuurlijk wil je dit hoofdstuk van je carrière  respectvol en fatsoenlijk afsluiten. Maar hoe doe je dat? Wat moet je doen als je ontslag wil nemen en hoe schrijf je een officiële ontslagbrief? Je leest het hier.

Ontslag nemen: Hoe doe je dat?

Het opzeggen van je baan klinkt misschien eenvoudig, maar er komen toch veel zaken kijken bij ontslag nemen. Er zijn allerlei haken en ogen waar je op moet letten. Je contract is immers een rechtsgeldig document, waardoor dat ook op een formele manier moet worden ontbonden. Het is dan ook belangrijk dat je de onderstaande stappen volgt.

 • Stap 1: lees de voorwaarden van je contract
 • Stap 2: vraag een gesprek aan met je baas
 • Stap 3: schrijf je ontslagbrief
 • Stap 4: deel het nieuws met je collega’s
 • Stap 5: neem afscheid

Stap 1: Volg de voorwaarden van je contract 

Voordat je je ontslag indient, is het belangrijk om je contract te bestuderen. In je arbeidsovereenkomst (of cao) staat namelijk vaak een opzegtermijn die je moet aanhouden. Dat is niet alleen netjes, maar ook verplicht: als jij je daar niet aan houdt, kan je werkgever besluiten om je laatste salaris niet over te maken. Sterker nog: je werkgever kan je zelfs aansprakelijk stellen voor de schade die hij/zij daardoor lijdt. 

Ook kan het zo zijn dat je een concurrentiebeding in je contract hebt staan. Mocht je bijvoorbeeld bij een concurrent van je huidige werkgever aan de slag willen gaan, dan kan dat een probleem zijn. Het is dus belangrijk dat je jouw contract of personeelshandboek goed bestudeert voordat je überhaupt je baan opzegt. 

Kan een ontslag geweigerd worden?

Een werkgever mag nooit je ontslag weigeren mits je de geldende opzegtermijn in acht neemt. Soms kan het wel gebeuren dat een werkgever een werknemer toch probeert over te halen om bij hun te blijven werken.  

Kun je per direct ontslag nemen?

Meestal kun je niet per direct ontslag nemen (tenzij je nog in je proeftijd zit). Je kunt dus niet zomaar stoppen met werken. De meeste werknemers hebben namelijk te maken met een opzegtermijn. Afhankelijk van je contract heb je diverse opzegtermijnen. Zo heeft een vast contract een hele andere opzegtermijn dan een nulurencontract. Hieronder hebben we een lijstje gemaakt met de meest gangbare opzegtermijnen. 

Opzegtermijn met vast contract

Heb je een vast contract, oftewel, een contract voor onbepaalde tijd? Dan heb je vaak een opzegtermijn van één maand. Dat houdt in dat je één maand van tevoren je contract moet opzeggen. Let op: hierbij gaat het om een kalendermaand! De opzegtermijn geldt vanaf de 1ste van de volgende maand. Dat betekent dat je, als je in januari besluit dat je wil stoppen met werken, dat vóór 1 februari moet doorgeven om per 1 maart te kunnen stoppen. Geef je pas op 2 februari door dat je wil stoppen met werken? Dan moet je dus doorwerken tot 1 april. 

Natuurlijk kan het ook zijn dat je een langere opzegtermijn hebt afgesproken met je werkgever. Dit staat dan ook in je arbeidsovereenkomst en komt vooral voor als je een gespecialiseerde functie hebt waarin je moeilijk te vervangen bent. De opzegtermijn voor het indienen van je ontslag mag nooit langer zijn dan 6 maanden.

Opzegtermijn met een tijdelijk contract

Heb je een tijdelijk contract voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaarcontract? Dan eindigt je contract vanzelf op de afgesproken einddatum. Je kan alleen je tijdelijke contract eerder opzeggen als dit in je contract opgenomen is. Staat dit er niet in? Dan kan je alleen eerder ontslag nemen als je toestemming krijgt van je huidige werkgever. Dat betekent dus dat als je na 3 maanden besluit dat je wil stoppen met een (bij)baan terwijl je een jaarcontract hebt, je werkgever kan eisen dat je alsnog 9 maanden doorwerkt. Doe je dat niet, dan kan je werkgever een schadevergoeding eisen: het brutoloon dat je die maanden anders had verdiend, moet je dan aan je werkgever betalen. Let dus goed op voordat je een tijdelijk contract ondertekent! 

Ontslag nemen met een jaarcontract

Een jaarcontract is in feite een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een vaste einddatum. Wil je tussentijds je jaarcontract opzeggen? Helaas kun je niet zomaar voor de einddatum opzeggen. Net zoals bij een tijdelijk contract, kun je  een jaarcontract enkel opzeggen tijdens je proeftijd met wederzijds goedvinden. In sommige gevallen kun je wel tussentijds opzeggen mits het in je contract staat (dit wordt ook wel tussentijds opzeggen genoemd of een “opzegbeding” in de arbeidsovereenkomst)

Expert tip

Een jaarcontract wordt vaak gegeven om te kijken of een nieuwe werknemer goed past bij het bedrijf en de nieuwe functie. Je kunt het beschouwen als één lange proeftijd,  wat best fijn kan zijn voor beide partijen. De wettelijke proeftijd van twee maanden vinden mensen namelijk vaak te kort. Een jaarcontract is daarom een prettig alternatief.

Ontslag nemen met een nulurencontract

Heb je een nulurencontract? Dan heb je een opzegtermijn van minimaal vier dagen. Ook hierbij kan je alleen je ontslag indienen voor het einde van je contractduur als dat in je contract is opgenomen.

Opzegtermijn in je proeftijd

Zit je in je proeftijd? Dan is het opzeggen van je werk een stuk makkelijker. In je proeftijd kan je namelijk het tijdelijke contract opzeggen zonder een reden te geven. Hier geldt dus ook geen opzegtermijn. Je kan dus per direct ontslag nemen. Overigens kan een werkgever tijdens je proeftijd ook per direct je contract beëindigen.

Ontslag nemen tijdens ziekte

Soms ben je (langdurig) ziek en wil je tijdens je ziekte ontslag nemen. Misschien ben je wel ziek geworden van je werk, en ben je op zoek naar een werkgever die beter met het personeel omgaat. Gepest op de werkvloer, fysiek zwaar werk, of een heftige gebeurtenis op de werkvloer kunnen ook redenen zijn dat je ziek thuis zit. Of misschien was je best tevreden met je werk, maar is er een nóg mooier aanbod langsgekomen. Hoe dan ook, het is nooit leuk om ontslag te nemen tijdens ziekte. 

Bij ziekte krijg je doorbetaald, maar als je ontslag neemt krijg je meestal geen WW-meer. Zelfs niet altijd als een bedrijfsarts je heeft aangeraden om je ontslag in te dienen. Je hebt alleen recht op WW als een arts van het UWV heeft bepaald dat je ontoerekeningsvatbaar was op het moment dat je ontslag nam bij ziekte, of dat het je gezondheidsschade zou opleveren wanneer je weer zou gaan werken in de nabije toekomst.  

Neem dus alleen ontslag als het UWV heeft bepaald dat je aan een van deze voorwaarden voldoet. Of natuurlijk wanneer je een andere baan op je hebt wachten. Als je het vooruitzicht hebt dat je bij een nieuwe werkgever wel weer goed aan de slag kan en er ligt concreet een nieuwe baan voor je klaar, dan kan je gerust ontslag nemen tijdens ziekte.

Expert tip

Wist je dat er voor werkgevers een opzegverbod geldt tijdens ziekte? Als je een contract voor onbepaalde tijd hebt, mag je werkgever deze pas ontbinden als je al twee jaar ziek bent, als het bedrijf bijna failliet gaat, of als je niet meewerkt aan je re-integratie. Als je een tijdelijk contract hebt kan je werkgever er natuurlijk wel voor kiezen deze niet te verlengen als je ziek thuis zit.

Ontslagbrief schrijven - voorbeelden en tips
Gerelateerde artikelen
Ontslagbrief schrijven - voorbeelden en tips

Wil je zelf ontslag nemen? Dan moet je een ontslagbrief schrijven en je ontslag formeel indienen bij je werkgever. In dit artikel vind je volop voorbeelden en tips om je ontslagbrief te schrijven.

Per direct ontslag nemen

Wil je zo snel mogelijk ontslag nemen? Dan heb je daarvoor toestemming van je werkgever nodig. Ga je zonder toestemming eerder weg? Dan kan het zijn dat je een schadevergoeding aan je werkgever moet betalen. 

Expert tip

Zeg je baan op tijd op, zodat je aan de richtlijnen voldoet en je baas de kans krijgt om iemand anders voor die functie te vinden. Zo is de kans ook groter dat jij je opvolger nog goed kan inwerken en dat je alsnog een goede referentie krijgt.

Stap 2: Vraag een gesprek aan met je baas

Nadat je je contract en opzeggingstermijn hebt bestudeerd, vraag je een gesprek aan met je baas en vertel je dat je ontslag neemt. Of je nu vertrekt omdat er een betere baan voorbijkwam of omdat je jouw baas niet kan uitstaan - het blijft één van de meest ongemakkelijke gesprekken die je als werknemer kan voeren. Het is logisch dat je er tegenop kan kijken, maar dat hoeft niet. 

Hoe zeg je tegen je baas dat je stopt? 

Tijdens dit gesprek hoef je niet heel diep in te gaan op de reden van je ontslag, zelfs niet als je weggaat vanwege een conflict met je leidinggevende. Probeer het gesprek vooral positief te houden (ook al wil je nooit meer voor dit bedrijf werken). Jarenlange opgekropte woede, frustraties en irritaties kun je het beste links laten liggen. Je ontslaggesprek is niet het juiste moment om al je emoties bloot op tafel te leggen. Als je baas een exit-gesprek aanvraagt, dan kun je tijdens je exit-gesprek wel constructieve feedback geven (maar doe dit nooit tijdens je ontslaggesprek). Ook hier is het belangrijk om het boek af te sluiten op een professionele en fatsoenlijke manier. Je weet immers nooit waar je elkaar weer tegen komt, en als je nieuwe baan niet bevalt, dan is het niet handig om alle schepen achter je te verbranden.

Expert tip

In sommige gevallen kan het zijn dat je met een confettikanon afscheid wilt nemen van je huidige werkgever. Maar toch is dit niet handig. De kans is aanwezig dat je in een emotionele bui per ongeluk iets zegt waar je later spijt van krijgt. Het is dus goed om van tevoren je woorden zorgvuldig te kiezen en je niet te laten leiden door je emoties. Je wil immers je goede reputatie behouden en eventueel mensen om referenties kunnen vragen. Zelfbeheersing is het toverwoord!

Wel

Ik val maar meteen maar met de deur in huis, ik kreeg een kans om bij X aan de slag te gaan en wil daarom mijn ontslag indienen.

Niet

Ik val maar meteen met de deur in huis, ik ga weg omdat ik het micromanagement van Karen spuugzat ben. Ik kan niet wachten om bij een ander bedrijf aan de slag te gaan. Toedeledokie en veel plezier in dit hell-hole. 

Expert tip

Een van de grootste fouten die mensen maken is dat ze al over hun nieuwe baan praten met andere collega’s voordat de baas op de hoogte is gesteld. News travels fast, doe het niet!

Bereid het gesprek met je leidinggevende goed voor. Denk bijvoorbeeld alvast na over onderstaande vragen:

 • Wat heeft je werkgever nodig om je ontslag officieel te maken? Is een e-mail of ontslagbrief voldoende? Vraag aan je werkgever wat ze nodig hebben voor de formaliteit. Wat je ook doet, zet in ieder geval na je gesprek je ontslagaanvraag met de afgesproken datum zwart op wit, zodat je hier later geen misverstand over kan krijgen.
 • Wat wil je doen met (eventuele) overgebleven vakantiedagen? Bekijk voor je gesprek hoeveel vakantie je nog hebt en bedenk of je die dagen wil laten uitbetalen of dat je ze wil opnemen.
 • Wanneer gaan jullie het bekendmaken aan andere medewerkers? Door deze vraag openlijk te stellen kunnen jullie samen afstemmen wat het juiste moment is om het bekend te maken.
 • Is er een inwerkperiode nodig voor een nieuwe werkgever?

In sommige gevallen kan jouw werkgever je nog proberen over te halen om toch bij hen te blijven werken. Zo kunnen ze je een salarisverhoging of promotie aanbieden. Het is dan ook handig als je van tevoren alvast nadenkt of je dat wel of niet zou zien zitten. Zo kom je in een betere onderhandelingspositie.

Expert tip

Vind je een gesprek te spannend, of is dat lastig doordat je voornamelijk of volledig vanuit huis werkt? Probeer toch altijd ontslag te nemen in een persoonlijk gesprek, dat is toch een stuk persoonlijker dan via de telefoon of via een online meeting.  

Stap 3: Schrijf je ontslagbrief

Helaas is vertellen dat je opstapt niet voldoende. Je zal je arbeidsovereenkomst formeel moeten opzeggen met een officiële ontslagbrief. In het blog “hoe schrijf je een ontslagbrief” vertellen we precies wat je hierin zet. Verstuur je ontslagbrief altijd aangetekend, zo heb je een bewijs van ontvangst.

Kun je via Whatapp / SMS ontslag nemen?

Hoewel een opzegging via Whatsapp vaak rechtsgeldig is*, is het niet handig. Behalve dat het niet netjes is, kan het ook zijn dat de persoon in kwestie je berichtje over het hoofd zien. En het is natuurlijk van belang dat je mededeling daadwerkelijk door de werkgever is ontvangen. Om bewijsproblemen te voorkomen, kun je dus beter ontslag nemen per aangetekende brief.  


* in sommige gevallen kan het zijn dat in je arbeidsovereenkomst of cao andere afspraken gemaakt zijn over de wijze waarop je je baan moet opzeggen. In dat geval, moet je de regels volgen die in je arbeidsovereenkomst of cao staan.

Stap 4: Deel het nieuws met je collega’s

Zodra je leidinggevende op de hoogte is, kan je jouw collega’s het nieuws vertellen. Een goed moment om dit te vertellen is tijdens een teamoverleg, zodat je in één keer het nieuws kan vertellen aan iedereen. Als je (bijvoorbeeld door thuiswerken) je collega’s nooit allemaal tegelijk ziet, kan je het ook mededelen op intranet of het bedrijfsportaal. Blijf ook hier netjes en respectvol. Dit is niet het moment om jaren aan opgekropte irritaties over je baan te uiten. Keep calm and carry on!

Moet ik mijn werkgever vertellen waar ik ga werken? 

Nee, je mag het melden, maar bent dat niet wettelijk verplicht. De keus is aan jou. Heb je een concurrentiebeding in je contract staan en wil je bij een concurrent gaan werken? Win dan eerst juridisch advies in voordat je een nieuw contract tekent.

Stap 5: Neem afscheid

Word je opgevolgd door een collega? Dan is het wel zo handig om een overdrachtsdocument achter te laten of om de desbetreffende collega tijdens je laatste weken goed in te werken.

Met een overdrachtsdocument kan je opschrijven wat je werkzaamheden precies zijn en hoe je die het beste kan uitvoeren. Zo kan je jouw opvolger allerlei tips meegegeven, zodat de transitieperiode soepel verloopt. Zet je overdrachtsdocument ergens waar iedereen bij kan, bijvoorbeeld in een drive of het bedrijfsportaal.  

Heb je ook een aantal vaste klanten waarmee je veel samenwerkt? Dan is het misschien wel zo netjes om deze zakelijke relaties een e-mail te sturen over je vertrek. Vraag natuurlijk wel aan je leidinggevende of dit mag. 

Nu je jouw ontslag netjes hebt afgerond moet je nog afscheid nemen van je collega’s en leidinggevenden. Vertrek niet zomaar stilletjes, maar bedank ze voor de samenwerking. Natuurlijk hoef je geen traantje weg te pinken, maar mocht je elkaar over een paar jaar weer tegenkomen heb je tenminste een goede indruk achtergelaten.

Op sollicitatiegesprek? Dit moet je weten om goed voorbereid te zijn!
Gerelateerde artikelen
Op sollicitatiegesprek? Dit moet je weten om goed voorbereid te zijn!

Gefeliciteerd! Jij bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Maar hoe verloopt zo’n gesprek? En hoe laat jij een goede indruk achter? Je ontdekt het hier!

Wat is beter, ontslag nemen of ontslagen worden?

Soms vragen mensen zich af of het niet beter is om ontslagen te worden, omdat je na het nemen van ontslag meestal geen recht hebt op WW. Maar pas op: als jij je expres misdraagt op je werk om op staande voet ontslagen te worden, kan het UWV beoordelen dat je door eigen schuld werkloos bent geraakt. Dan heb je ook geen recht meer op WW. Een tussenoplossing is ontslag met wederzijds goedvinden: dan heb je vaak nog wel recht op een WW-uitkering.

De complete lijst van Nederlandse vacaturebanken in 2024
Gerelateerde artikelen
De complete lijst van Nederlandse vacaturebanken in 2024

Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Dan vind je hier een het meest complete overzicht van Nederlandse vacaturebanken.

Hoe kan je ontslag nemen?

Samengevat is dit ons 5-stappenplan voor hoe je ontslag kan nemen:

 1. Lees je contract goed na en neem de voorwaarden in acht.
 2. Ga in gesprek met je leidinggevende en bereid de vragen die je hebt goed voor.
 3. Schrijf je ontslagbrief en stuur deze op.
 4. Deel het nieuws met je collega’s.
 5. Neem op een nette manier afscheid.

 

Maak je cv in 15 minuten
Maak je cv in 15 minuten
Gebruik onze professionele cv-templates. Ontworpen door specialisten, getest door recruiters en wereldwijd gebruikt door miljoenen sollicitanten. Een krachtig cv maken was nog nooit zo eenvoudig!
Maak nu je cv
Deel dit artikel
Verder lezen
Sollicitatiebrief12 minuten leestijd
“Geachte heer/mevrouw”: Hoe je je sollicitatiebrief niet moet starten en goede alternatieven!
“Geachte heer/mevrouw”: Hoe je je sollicitatiebrief niet moet starten en goede alternatieven!
Sollicitatiegesprek9 minuten leestijd
Hoe toon je empathisch vermogen in een sollicitatiegesprek?
Hoe toon je empathisch vermogen in een sollicitatiegesprek?
Carriere6 minuten leestijd
De beste banen voor senioren (met 30+ voorbeelden)
De beste banen voor senioren (met 30+ voorbeelden)
CV16 minuten leestijd
Vaardigheden Engels – taalvaardigheid Engels op je cv beschrijven
Vaardigheden Engels – taalvaardigheid Engels op je cv beschrijven
Alles Doorbladeren
Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en om analyses en marketing uit te voeren. Door onze website te gebruiken, stemt u in met alle cookies in overeenstemming met onze Cookiebeleid en Privacybeleid .
Cookies accepteren