Carrière Blog
CVSter.nl helpt u bij het schrijven en ontwerpen van professionele en effectieve CV's waar werkgevers naar zoeken
CV Maken
Maak een perfect CV in 5 minuten
CV Maken

Werkzaamheden en salaris als ICT-medewerker

Computers zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij; ze zorgen ervoor dat bedrijfsprocessen sneller en beter verlopen. Wanneer een computer of netwerk niet meer naar behoren werkt, dan is het nodig om het probleem direct op te sporen en te verhelpen, zodat vertraging van de bedrijfsprocessen tot een minimum wordt beperkt. Maar nóg liever anticipeert een ICT-medewerker op mogelijke problemen en neemt hij (of zij) maatregelen ter voorkoming. Als ICT-medewerker kun je gaan werken op de ICT-afdeling van een onderneming, maar je kan ook een functie gaan bekleden binnen een onderneming in de ICT-dienstverlening. Hou je van computers en ben je technisch aangelegd? Een opleiding tot ICT-medewerker zou dan een goede keuze voor je kunnen zijn. In deze blogpost ontdek je hoeveel je kan gaan verdienen en wat je taken zullen zijn.

Kenmerken van een ICT-medewerker

Een goede ICT-medewerker heeft een brede technische kennis. Deze weet precies hoe computers werken en hoe storingen moeten worden opgelost. De ICT-medewerker weet alles van zowel hardware als software en blijft altijd up to date als het gaat om de nieuwste innovaties en ontwikkelingen op dit gebied. Een ICT-medewerker is communicatief sterk, heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en kan zich goed vinden in geordend, nauwkeurig en planmatig werken.

Wat doet een ICT-medewerker precies?

De werkzaamheden van een ICT-medewerker zijn uiteenlopend. De precieze werkzaamheden staan in verband met de onderneming waarin de ICT-medewerker werkzaam is. Onder de werkzaamheden van een ICT-medewerker vallen onder meer het assembleren en demonteren van systemen, het testen van componenten, het aanleggen van bedrading en bekabeling, het controleren en testen van elektrische installaties, het installeren van standaardapplicaties en besturingssystemen, het aanpassen van systeeminstellingen, het verwerken van meldingen en informatieverzoeken en het oplossen van systeemstoringen.

Het salaris van een ICT-medewerker

Het salaris van een ICT-medewerker is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder ervaring, leeftijd en opleiding. In de paragrafen hieronder gaan we die factoren rustig bij langs. Om alvast een beeld te schetsen: het grootste deel van de ICT-medewerkers in Nederland heeft een salaris dat per maand ligt tussen de € 2.100,– en € 3.900,–. Een kleine minderheid (10%) verdient minder dan € 2.000,– op maandbasis. Ongeveer 15% van de ICT-medewerkers in ons land verdient maandelijks een bedrag tussen de € 4.000,– en € 5.000,– bruto. Een ruime 10% van de Nederlandse ICT-medewerkers verdient tussen de € 5.000 en de € 15.000,– per maand en 9% verdient maandelijks méér dan € 15.000,–. Stagiaires en parttime ICT-medewerkers verdienen minder dan € 1.000,– per maand.

Salaris afhankelijk van de vaardigheden

Er zijn verschillen te vinden in salarissen van ICT-medewerkers die dezelfde functie bekleden. Dit heeft niet alleen te maken met verschillen in leeftijden en opleidingen, maar vooral ook met de verschillen in vaardigheden. Zo verdienen ICT-medewerkers met een ruime kennis van de programmeertaal Cobol aanzienlijk meer dan de professionals die hier geen of weinig kennis van hebben. Om een vergelijking te maken: van alle ICT-medewerkers zonder kennis van Cobol verdient 55% maandelijks meer dan € 3.000,–. Een kleine 79% van alle ICT-medewerkers mét kennis van Cobol verdient meer dan dit bedrag per maand. Ook ICT-medewerkers met een brede kennis van onder meer Assembly, Perl, Delphi, Pascal en Basic verdienen gemiddeld méér dan de ICT-medewerkers die hier niet goed bekend mee zijn. Enkele jaren geleden waren ICT-professionals met een ruime kennis van php, javascript, css en html nog erg in trek, maar tegenwoordig doet deze kennis niet veel meer voor het salaris. Bijna de helft van de ICT-specialisten die de kennis hier hebben liggen verdient maandelijks minder dan € 3.000,–.

Salaris in verhouding tot de werkervaring

In verreweg de meeste branches is het zo dat het salaris ook in verband staat met het aantal jaren ervaring. Voor de ICT-medewerker is dit zeker niet anders. ICT-medewerkers verdienen in de eerste twee werkjaren, zonder eerdere werkervaring, aanzienlijk minder dan de ICT-medewerkers die drie tot vijf jaar werkervaring hebben opgebouwd. Het verschil ligt tussen de € 1.000,– en € 2.000,– per maand. Wanneer de werkervaring wordt opgeschroefd naar zes tot negen jaar, dan ontstaat er gemiddeld een verdubbeling van het salaris. Het gemiddelde salaris van een ICT-medewerker die zich in deze groep bevindt ligt rond de € 4.000,–. Ongeveer 10% van de Nederlandse ICT-medewerkers met meer dan tien jaar ervaring ligt boven de € 5.000,– per kalendermaand. Dit percentage stijgt naar 23% wanneer de werkervaring meer dan zestien jaar bedraagt. Ook het aantal werkgevers speelt een rol in het bepalen van het salaris van een ICT-medewerker. Slechts 4% van alle ICT-medewerkers die alle werkervaring hebben opgedaan bij een enkele werkgever verdient meer dan € 5.000,– per maand. Bijna 17% van de ICT-medewerkers met een maandsalaris boven de € 5.000,– is regelmatig van werkgever gewisseld.

Ook de opleiding telt mee in je loon

De genoten opleiding is de laatste belangrijke factor die medebepalend is voor het salaris. ICT-medewerkers met een hoge opleiding verdienen aanzienlijk meer dan de collega’s die alleen de havo of het vwo hebben afgerond. Ruim 21% van de ICT-medewerkers met enkel havo/vwo verdient meer dan € 4.000,– per maand. 24,5% van de professionals met een hbo-opleiding gaan over deze grens heen en maar liefst een ruime 35% van de wetenschappelijk geschoolde ICT-medewerkers verdient meer dan een brutobedrag van € 4.000,– op maandbasis.
Joost
Mijn naam is Joost en ik ben 5 jaar actief geweest als recruiter. Op CVSter.nl deel ik mijn ervaring, tips en de "geheime" trucjes. Heb je vragen? Stuur mij gerust een mail via het contactformulier.