Carrière Blog
CVSter.nl helpt u bij het schrijven en ontwerpen van professionele en effectieve CV's waar werkgevers naar zoeken
CV Maken
Maak een perfect CV in 5 minuten
CV Maken

Werkzaamheden en salaris als controller

Een controller is de belangrijkste financiële man of vrouw binnen een organisatie. De controller geeft leiding aan de financiële administratie en zorgt ervoor dat alles wat met het betalen en ontvangen van gelden te maken heeft, op rolletjes loopt. De controller is ook degene die de directie van een organisatie adviseert over financiële zaken. In deze blogpost bekijken we niet alleen de taken en verantwoordelijkheden van een controller. Ook leggen we je uit welke opleiding je kunt volgen om controller te worden. Daarnaast lichten we een tipje van de financiële sluier op: hoeveel ga je verdienen? Lees dus vooral verder.

De controller bij de lokale overheid

Bij de provinciale en gemeentelijke overheid heeft de controller de taak om ervoor te zorgen dat subsidies van het Rijk worden aangevraagd en vervolgens op de juiste manier worden besteed. Gebeurt dit niet, dan moet subsidie namelijk worden terugbetaald. Subsidies zijn namelijk meestal 'geoormerkt', wat inhoudt dat geld dat voor het stimuleren van de werkgelegenheid niet aan (bijvoorbeeld) straatmeubilair mag worden uitgegeven. Daarnaast ziet de controller er op toe dat de financiële verantwoording aan het Rijk, in samenwerking met de accountant, tijdig en correct gebeurt.

Planning & Control

In ieder groter bedrijf is sprake van een zogenaamde Planning & Control-cyclus. Deze begint in het voorjaar met de jaarrekening over het voorafgaande jaar. De cyclus eindigt met de begroting voor het volgende jaar, die meestal in het najaar wordt gepresenteerd. Daarnaast zorgt de controller gedurende het jaar voor tussentijdse rapportages over de financiële stand van zaken, meestal per maand of per kwartaal. Het opstellen van een meerjarenbegroting behoort eveneens tot de taken van de controller, alsmede goede analyses voor de directie over winst en verlies en het doen van investeringen.

Zó word je controller

Het mag duidelijk zijn dat je om controller te worden een goede financieel-economische opleiding moet volgen. Meestal is controller een functie die je pas gaat bekleden nadat je meerdere jaren ervaring hebt opgedaan op de afdeling financiën van een bedrijf of overheidsinstelling. Het is dus meestal een functie die je pas gaat bekleden als je meerdere jaren ervaring hebt opgedaan. Een opleiding op minimaal hbo-niveau, maar niet zelden een universitaire achtergrond, vormt de basis voor de controller. Daarnaast is in de meeste gevallen 5 tot 10 jaar ervaring op het gebied van het financiële reilen en zeilen van een bedrijf noodzakelijk om de functie van controller goed te kunnen uitvoeren.

Competenties en kwaliteiten

Je moet in deze functie stevig in je schoenen staan omdat je vaak tegenspel moet bieden aan het management. Als zij iets willen dat financieel gezien niet mogelijk is, dan is het jouw taak om hen te overtuigen hun plannen te wijzigen of aan te passen. Jij bent immers degene die aan het einde van het jaar verantwoording moet afleggen over de financiën. Jij bent ook degene die het op zijn of haar bord krijgt blijkt bij verlies of verplichte terugbetaling van bijvoorbeeld subsidies. Competenties die een controller moet hebben, los van de opleiding, zijn onder andere een goed analytisch vermogen, financieel bewustzijn, stressbestendigheid en grondige kennis van de financiële zaken die betrekking hebben op het bedrijf of overheidsinstelling.

Plaats in de organisatie

Afhankelijk van de structuur in een organisatie maakt de controller soms deel uit van het managementteam. Het kan ook een staffunctie zijn, waarbij de controller bij het bespreken van financiële aangelegenheden aanschuift bij het managementteam. Vaak geeft de controller leiding aan de afdeling Financiën/Boekhouding van een organisatie. De controller is geen boekhouder of administrateur. Hij is in feite de verbindende factor tussen de administratie van een organisatie en directie/bestuur. Het bestuur moet bij het nemen van beslissingen of beleidskeuzes kunnen vertrouwen op jouw financiële advies van de controller. Jij bent de deskundige. De directie ontbreekt het vaak aan voldoende inhoudelijke kennis, wat hen overigens niet kan worden verweten; zij zijn aangesteld om te sturen op hoofdlijnen.

Het loon van een controller

Het salaris wanneer je controller bent, hangt af van de grootte van de organisatie en jouw verantwoordelijkheden. Aangezien het een bbo-functie betreft en er de nodige jaren ervaring wordt gevraagd, is het logisch dat dit werk een goed salaris oplevert. Je verdient als controller al snel een maandsalaris van meer dan € 6.000,– bruto bij een fulltime functie. Dit salaris kan in de loop der jaren verder oplopen. Als je voor een grote organisatie werkt, kan het salaris soms flink hoger liggen.

Doorgroeimogelijkheden

Als je vindt dat controller niet jouw 'eindstation' is, kun je nog doorgroeien. Als je goed bent in je werk, behoort het tot de mogelijkheden om een functie als Financieel Directeur te krijgen (CFO), waarbij je op gelijk niveau functioneert met de Algemeen Directeur (CEO). Bij de overheid ligt het salaris van de controller vaak lager dan in het bedrijfsleven, omdat de salarissen evenredig zijn opgebouwd. Bij een gemeente, bijvoorbeeld, is de gemeentesecretaris de hoogste ambtenaar. Zijn salaris is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De controller kan nooit meer verdienen dan de gemeentesecretaris. In het bedrijfsleven gelden dit soort regels niet en kun je dus meer onderhandelen over je salaris.
Joost
Mijn naam is Joost en ik ben 5 jaar actief geweest als recruiter. Op CVSter.nl deel ik mijn ervaring, tips en de "geheime" trucjes. Heb je vragen? Stuur mij gerust een mail via het contactformulier.